Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

missdark
17:29
missdark
17:29
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 

June 11 2015

missdark
18:21
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
missdark
17:03
6393 7bdb
Reposted fromnajmilej najmilej viadzony dzony
17:03
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacytaty cytaty
missdark
17:03
0783 4af3 500
Yennefer (The Witcher) by Ilya Kuvshinov
Reposted fromPanteon Panteon viadzony dzony
17:03
1892 c0ea 500
Reposted frombackground background viaszydera szydera
17:02
4999 793c 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
17:02
3859 eae5 500
Chibiusa by BD134
Reposted fromfuckblack fuckblack viadzony dzony
missdark
17:02
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viadzony dzony
missdark
16:59
missdark
16:59
1462 0ab4
Reposted fromshar17666 shar17666 viadzony dzony
missdark
16:58
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viadzony dzony
missdark
16:58
missdark
16:57
Reposted frompl pl vianooodle nooodle
missdark
16:56
A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
— imsocreepy
missdark
16:56
Nie była w jego typie. Powtarzał to sobie tysiąc razy; nie pomagało.
Zaszła mu za skórę, weszła w krew. Utkwiła w nim.
Oszałamiała go, a zarazem irytowała - dziwna, niebezpieczna mieszanka.
— Nora Roberts - Poszukiwania
Reposted fromkonwalia konwalia vianooodle nooodle
missdark
16:56
Niechaj Bóg ma w swej opiece człowieka, który Cię naprawdę pokocha. Złamiesz mu serce, śliczna moja, okrutna, psotna kotko, która tak jest nieuważna i pewna siebie, że nie stara się nawet osłaniać swoich pazurków.
— Margaret Mitchell "Przeminęło z wiatrem"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianooodle nooodle
missdark
16:56
  Co dzieje się z ludźmi, którym wyczerpie się zdolność czekania ?
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
missdark
16:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl